Hvorfor må jeg ha en bankkonto i Spania?
Du trenger en spansk bankkonto for betaling av utgifter. Vi hjelper deg med å etablere det.
Hvordan får jeg betalt løpende utgifter (fellesutgifter, renovasjon, forsikring mm)?
Du trenger en spansk bankkonto for betaling av utgifter. Advokaten hjelper deg med dette.
Hvilke avgifter må jeg regne med å bekoste?
Det kommer alltid avgifter i tillegg til boligprisen. Du må regne med et tillegg på 12 – 14,5 %. Disse avgiftene er blant annet til den spanske stat, registreringsavgift, notariusavgift og stempelavgift.
Hvor mye må jeg regne med å bruke på generell drift?
Driftsutgiftene varierer med boligens størrelse, størrelse på fellesområdene og i hvilket område boligen ligger i. Du bør beregne mellom 100 og 200 euro per måned til vedlikehold, skatter og avgifter.
Hvor store strømutgifter må jeg regne med?
Bruker du boligen ofte, eller leier den ut, er strøm den største utgiften. Strømregningen betales med autotrekk hver måned, og ligger på ca 50 euro ved normalt forbruk.
Hva slags utgifter må jeg regne med å bruke på vann?
Vannavgiften betales kvartalsvis. Den betales med autotrekk kvartalsvis, og ligger på ca 15 euro ved normalt forbruk.
Hvor mye må jeg regne med å betale i fellesutgifter?
Fellesutgiftene er et fast beløp, selv om boligen ikke brukes. Det er fasilitetene som avgjør størrelsen på fellesutgiftene. De betales kvartalsvis, halvårlig eller årlig, og ligger vanligvis på mellom 50 og 150 euro.
Trenger jeg forsikring?
Du må ha forsikring — enten norsk eller spansk. En innboforsikring koster mellom 300 og 450 euro i året.
Hva kan jeg forvente å betale i eiendomsskatt og renovasjon?
Hvor ofte du må betale avhenger av hvilken kommune boligen ligger i, men normalt er det årlig forfall i månedsskiftet august/september. Vanligvis ligger dette på mellom 150 og 500 euro i året.